Η εταιρία μας, από την αρχή της δημιουργίας της μέχρι και σήμερα έχει αναλάβει και έχει περατώσει εκατοντάδες έργα που αφορούν τη Βιομηχανία Τροφίμων.
 
Ειδικότερα:
 
 • 51 Μονάδες σφαγής – τυποποίησης κρέατος – παραγωγής κρεατοσκευασμάτων
 • 40 Μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αλιευμάτων
 • 20 έργα που αφορούν λοιπές βιομηχανίες
 • 7 Μονάδες πρωτογενούς τομέα
 • 17 Μονάδες αδρανοποίησης προϊόντων
 • 2 Μονάδες παραγωγής Compost (υπό κατασκευή)
 • 6  Μονάδες παραγωγής βιοαερίου
 • 3 Μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμου
 • 2 Μονάδες επεξεργασίας παραπροϊόντων σφαγής
 • 4 Μονάδες επεξεργασίας αίματος
 • 1 Μονάδα επεξεργασίας βρώσιμου λίπους
 
Μπορείτε να επιλέξετε στην αριστερή στήλη τον κάθε τομέα ξεχωριστά για να δείτε τα αντίστοιχα έργα.
 
Πιο συγκεκριμένα για τα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, όπως είναι οι μονάδες κομποστοποίησης, λιπασματοποίησης ή παραγωγής βιοαερίου, η εφαρμογή τους είναι σε αρχικό επίπεδο ή και σε στάδιο δοκιμών.
 
 
Αναλυτικότερα :
 
1). Μονάδα λιπασματοποίησης
 
Η μονάδα λιπασματοποίησης είναι πρωτοποριακή και με πολλές και εναλλακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας αποφάσισε να εισάγει μια «πιλοτική μονάδα» δυναμικότητας 300λίτρων / ημέρα, η οποία θα τοποθετηθεί σε διάφορες πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλέυσεις, σφαγεία, κλπ., ώστε να αποδειχθούν στην πράξη οι δυνατότητες του μηχανήματος.
 
 
 
2). Μονάδα παραγωγής Compost
 
Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τον Φιλανδικό οίκο Preseco Oy, εγκατέστησε μία πιλοτική μονάδα 600λίτρων / ημέρα σε συγκεκριμένες μονάδες στην Ελλάδα και πραγματοποίησε διάφορες δοκιμές και εφαρμογές, οι οποίες στέφθηκαν με ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
 
Οι δοκιμές έγιναν στις εγκαταστάσεις των εταιρειών :
 
 • ΑΦΟΙ ΤΑΧΜΑΖΙΔΗ ΚΡΕΑΤΑ ΑΒΕΕ, στο Κολχικό Λαγκαδά, όπου χρησιμοποιήθηκαν υποπροϊόντα σφαγής κάθε τύπου και ληγμένα τρόφιμα. Μάλιστα η εταιρεία αυτή αμέσως μετά τις δοκιμές προχώρησε σε παραγγελία μίας μονάδας κομποστοποίησης, η οποία και αναμένεται να εγκατασταθεί μέχρι το τέλος του έτους.  
 • Ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη Θήβα, όπου χρησιμοποιήθηκαν κοπριές από πτηνοτροφείο αυγοπαραγωγής.  
 • Ι. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ, στην Εξοχή Κατερίνης, όπου έγιναν δοκιμές με υποπροϊόντα πτηνοσφαγείου και στρωμνές.
 
 
3).  Μονάδα παραγωγής Βιοαερίου
 
Όπως θα διαπιστώσετε υπάρχουν ήδη ορισμένα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη (έχουν υποβληθεί μελέτες και αναμένονται εγκρίσεις αδειών) ενώ παράλληλα έχουν δοθεί αρκετές προσφορές για κατασκευή μονάδων παραγωγής βιοαερίου.
 
Μάλιστα η εταιρεία μας συμμετέχοντας σε ποσοστό 49% στην εταιρεία ECOPROTECT TECHNOLOGIES ΕΠΕ ανέλαβε τη σχεδίαση, μελέτη, προμήθεια και κατασκευή δύο μονάδων παραγωγής βιοαερίου, μία στην Κεραμωτή Καβάλας και μία στη Ρουμανία. Τα δύο αυτά έργα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και λειτουργούν κανονικά από το 2008.