1-Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση, Τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών τυποποιητηρίου κοτόπουλου και  παραγωγής κοτοσκευασμάτων της εταιρείας στο Ν.Ιωαννίνων. Ολοκληρώθηκε.
 
2-ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε. :  Ίδρυση μονάδας για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Ολοκληρώθηκε. 
 
3-ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.:  Σχεδίαση, έκδοση  αδειών, μελέτη εφαρμογής, προδιαγραφές, επίβλεψη της μονάδας τυποποίησης  κρέατος της εταιρείας  στο Περιστέρι Ν.Αθηνών. Ολοκληρώθηκε. 
 
4-Δ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.: Σχεδίαση, Τεχνικοοικονομική  μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής, προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών,  μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη μονάδας  επεξεργασίας κρέατος στο Δήμο  Κορίνθου. Ολοκληρώθηκε. 
 
5-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης, ολοκλήρωσης της επένδυσης στο σφαγείο – αλλαντοποιείο στις Φέρρες Ν. Έβρου, μελέτες εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος  επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη, έκδοση αδειών λειτουργίας. Ολοκληρώθηκε. 
 
6-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ: Σχεδίαση,  έκδοση αδειών, μελέτης εφαρμογής – προδιαγραφές, επίβλεψη μονάδας παραγωγής προϊόντων κρέατος και κρεατοσκευασμάτων στο Ν.Αττικής. Ολοκληρώθηκε. 
 
7-ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.: Εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής και μεταποίησης κρεατοσκευασμάτων. Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών και επίβλεψη της μονάδας της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής . Υπό κατασκευή. 
 
8-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.: Σχεδίαση, Τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, επίβλεψη πτηνοσφαγείου – τυποποιητηρίου στο Ν.  Φωκίδας.  Ολοκληρώθηκε. 
 
9-Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη εγκατάστασης συγκροτημάτων καύσης νεκρών πτηνών και πτηναλεύρων με παραγωγή θερμικής ενέργειας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων .Ολοκληρώθηκε. 
 
10-ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε.: Κατασκευή ψυκτικών χώρων της εταιρείας στο Καπανδρίτι. Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη κατασκευής της μονάδας. Ολοκληρώθηκε. 
 
11-ΜΑΒΙΚ Α.Ε.Β.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη επέκτασης υπάρχοντος τυποποιητηρίου της εταιρείας στη Πτολεμαΐδα. Υπό έγκριση. 
 
12-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης, μελετών εφαρμογής, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, αξιολόγηση προσφορών, επίβλεψη, έκδοση αδειών λειτουργίας εκσυγχρονισμού σφαγείου Κομοτηνής. Ολοκληρώθηκε. 
 
13-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΓΥΡΟΣ: Β’ φάση. Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού μονάδας παραγωγής προϊόντων κρέατος και κρεατοσκευασμάτων στο Ν. Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
14-Δ. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση, Τεχνικοοικονομική μελέτη, επίβλεψη του εκσυγχρονισμού μονάδας επεξεργασίας κρέατος στον  Ασπρόπυργο. Ολοκληρώθηκε. 
 
15-BIOKOT Α.Ε.: Κτιριακή επέκταση με ταυτόχρονο μηχανολογικό εκσυγχρονισμό μονάδας σφαγής πτηνών στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη κατασκευής της μονάδας. Ολοκληρώθηκε. 
 
16-ΚΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, οικονομοτεχνική μελέτη μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S) , εκσυγχρονισμός σφαγείου, τυποποιητηρίου κρέατος  της εταιρείας στη θέση Παλαίλιμνο Ν. Ρεθύμνου. Υπό σύνταξη.
 
17-ΔημοτικΟ ΣφαγεΙο ΜυκΟνου: Σχεδίαση, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων, προδιαγραφές εξοπλισμού. Ολοκληρώθηκε. 
 
18-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ – ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, επίβλεψη πτηνοσφαγείου – τυποποιητηρίου στην Ρόδο. Ολοκληρώθηκε. 
 
19-ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής, προδιαγραφές, επίβλεψη εγκατάστασης μονάδας θερμικής  αδρανοποίησης  υποπροϊόντων  σφαγής,  εκσυγχρονισμός και επέκταση σφαγείου, τυποποιητηρίου κρέατος στο  Ν.Καρδίτσας. Ολοκληρώθηκε. 
 
20-ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ Ο.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη  συστήματος  επεξεργασίας λυμάτων και επίβλεψη σφαγείου, τυποποιητηρίου και μονάδας υποπροϊόντων της εταιρείας  στην Τρίπολη. Ολοκληρώθηκε. 
 
21-ΚΙΡΚΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, Τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών,  μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων,  αξιολόγηση προσφορών, επίβλεψη  σφαγείου  τριών  γραμμών & παραγωγής  κρεατοσκευασμάτων στην  Βόνιτσα. Ολοκληρώθηκε . 
 
22-ΒΙΟΚΡΕ Α.Ε.: Εκσυγχρονισμός αλλαντοποιείου – τυποποιητηρίου κρέατος της εταιρείας στην Αττική. Ολοκληρώθηκε.
 
23-ΕΤΕΠ Α.Ε. (του ομίλου Αρφάνη-Χιόνη): Σχεδίαση – προμελέτη σφαγείου τριών γραμμών, τυποποιητηρίου κρέατος στη Ρωσία, προϋπολογισμού 30 εκ. δολαρίων. Ολοκληρώθηκε. 
 
24-Δ. ΦερεντΙνου Α.Ε.: Σχεδίαση – τεχνικοοικονομική μελέτη, χοιροσφαγείου – τυποποιητηρίου στη Βόνιτσα. Ολοκληρώθηκε. 
 
25-Π. ΤσΩκος Ε.Π.Ε.: Σχεδίαση χοιροσφαγείου – τυποποιητηρίου κρέατος – αλλαντοποιείου της εταιρείας, στην κοινότητα Θεολόγος Εύβοιας (Τεχνικοοικονομική μελέτη, Μελέτη  Εφαρμογής – προδιαγραφές,  Μελέτη συστήματος  επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη – προδιαγραφές εξοπλισμού κ.λπ.). Ολοκληρώθηκε.
 
26-Γ. ΤσιρΩνης – ΜαρκΟπουλος:  Μελέτη εκσυγχρονισμού του χοιροσφαγείου της εταιρείας στα Οινόφυτα. Για την ίδια εταιρεία και σχεδίαση τυποποιητηρίου κρέατος. Ολοκληρώθηκε 
 
27-Δ. ΑσγουδΑκης Α.Ε.: Σχεδίαση – τεχνικοοικονομική μελέτη – έκδοση αδειών σφαγείου τριών γραμμών, τυποποιητηρίου κρέατος, στα Χανιά Κρήτης. Ολοκληρώθηκε.
 
28-ΑφοΙ ΣτραβογιΑννη Α.Ε.:  Σχεδίαση – τεχνικοοικονομική μελέτη χοιροσφαγείου στην Κατερίνη. Ολοκληρώθηκε. 
 
29-ΑφοΙ ΣτραβογιΑννη Α.Ε.:  Σχεδίαση – τεχνικοοικονομική μελέτη εκσυγχρονισμού  σφαγείου & τυποποιητηρίου – μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής & μετεγκατάσταση αλλαντοποιείου  στην Κατερίνη. Ολοκληρώθηκε.
 
30-Π. ΧατζηνικολΑου Ο.Ε.:   Πτηνοσφαγείο 2.000 π/ώρα, στο Ανθόφυτο Ν. Κιλκίς (σχεδίαση – τεχνικοοικονομική μελέτη – προδιαγραφές – επίβλεψη έργου). Ολοκληρώθηκε. 
 
31-Δ. ΚατσΙκα Ο.Ε.: Πτηνοσφαγείο 1.200 π/ώρα, στο Μάγειρα Ν. Ηλείας (σχεδίαση – τεχνικοοικονομική  μελέτη). Ολοκληρώθηκε 
 
32-Α. ΚυρΙτση Ο.Ε.: Μελέτη εκσυγχρονισμού πτηνοσφαγείου και τυποποιητηρίου πτηνών, στην Αττική, δυναμικότητας 3.000 π/ώρα. Ολοκληρώθηκε 
 
33-ΑφοΙ ΛουγιΑκη Α.Ε.: Εκσυγχρονισμός αλλαντοποιείου στα Χανιά Κρήτης (τεχνικοοικονομική μελέτη,  μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη, προδιαγραφές εξοπλισμού- αξιολόγηση εξοπλισμού). Ολοκληρώθηκε. 
 
34-ΑφοΙ ΤιΑκα Ο.Ε.: Εκσυγχρονισμός αλλαντοποιείου της εταιρείας στο Σουφλί Έβρου (τεχνικοοικονομική μελέτη, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη, προδιαγραφές εξοπλισμού – αξιολόγηση εξοπλισμού). Ολοκληρώθηκε. 
 
35-ΑφοΙ ΘεοδωρΟπουλοι Α.Β.Ε.Ε.: Αρχική σχεδίαση - τεχνικοοικονομική μελέτη μονάδας τυποποίησης - επεξεργασίας κρέατος, της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τεχνικοί Σύμβουλοι υλοποίησης της επένδυσης. Ολοκληρώθηκε. 
 
36-ΑφοΙ ΡαπανΑκη Α.Β.Ε.Ε.: Μελέτη – επίβλεψη εκσυγχρονισμού τυποποιητηρίου κρέατος της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Δυτ. Αττικής. Ολοκληρώθηκε. 
 
37-Δ. ΑσγουδΑκη Α.Ε.: Αρχική σχεδίαση – τεχνικοοικονομική μελέτη – Μελέτη  εφαρμογής – προδιαγραφές – Μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων – επίβλεψη – έκδοση αδειών λειτουργίας, τυποποιητηρίου κρέατος της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ολοκληρώθηκε. 
 
38-ΑφοΙ ΤιΑκα Ο.Ε.: Σχεδίαση – τεχνικοοικονομική μελέτη, μελέτη εφαρμογής – επίβλεψη, τυποποιητηρίου κρέατος της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη Έβρου. Ολοκληρώθηκε. 
 
39-ΑΠ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ  Α.Ε.: Σχεδίαση – τεχνικοοικονομική μελέτη – άδειες – μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές – Μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων – Τεχνικοί Σύμβουλοι, τυποποιητηρίου της  εταιρίας  στο Βόλο. Ολοκληρώθηκε. 
 
40-Π. ΖωιτΑς & Σια Ο.Ε.:  Σχεδίαση – σύνταξη προδιαγραφών εξοπλισμού και εργασιών – επίβλεψη της μονάδας παραγωγής παραδοσιακών αλλαντικών της εταιρείας στη Λευκάδα. Ολοκληρώθηκε. 
 
41-ΒΕΚΚΟ Α.Ε.:  Μελέτη εκσυγχρονισμού – επέκτασης, τεχνικοοικονομική μελέτη, της μονάδας κρεατοσκευασμάτων – αλλαντικών της εταιρείας στη Φιλιππιάδα. Ολοκληρώθηκε.
 
42-Ν. ΝταγιΑννης Ο.Ε.: Έκδοση αδειών λειτουργίας του πτηνοσφαγείου της εταιρείας στην Παιανία Δ. Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
43-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Τεχνικοί Σύμβουλοι της εταιρείας για τον  Α΄ εκσυγχρονισμό της μονάδας σφαγείου – αλλαντοποιείου στις Φέρρες Ν. Έβρου. Ολοκληρώθηκε. 
 
44-ΔΕΡΒΟ Ε.Π.Ε.: Μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, επίβλεψη, έκδοση αδειών λειτουργίας του αλλαντοποιείου της εταιρείας, στο Μενίδι Ν. Αττικής. Ολοκληρώθηκε. 
 
45-Α. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.: Μελέτη εκσυγχρονισμού, άδειες, μελέτη εφαρμογής- προδιαγραφές   για το αλλαντοποιείο της εταιρείας, στο Θεολόγο Ν. Ευβοίας. Ολοκληρώθηκε. 
 
46-Αφοι ΓεωργατσοΥλη:  Σχεδίαση, μελέτη εφαρμογής, προδιαγραφές, έκδοση αδειών για την ίδρυση τυποποιητηρίου κρέατος και εκσυγχρονισμού του σφαγείου χοίρων  στην Κάρπαθο. Ολοκληρώθηκε.
 
47-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής, προδιαγραφές, μελέτη  συστήματος  επεξεργασίας λυμάτων, αξιολόγηση  προσφορών,  επίβλεψη  της επέκτασης του αλλαντοποιείου της εταιρείας στις Φέρρες Ν. Έβρου. Ολοκληρώθηκε. 
 
48-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη  εφαρμογής- προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, επίβλεψη του εκσυγχρονισμού του τυποποιητηριου κρέατος της εταιρείας στην Κομοτηνή Ν.Ροδόπης. Ολοκληρώθηκε. 
 
49-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, μελέτες εφαρμογής, προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, επίβλεψη των κέντρων διανομής της εταιρείας στη Ρόδο. Ολοκληρώθηκε. 
 
50-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, μελέτες εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη των κέντρων διανομής της εταιρείας στη Πάτρα. Ολοκληρώθηκε. 
 
51-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, μελέτες εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη των κέντρων διανομής της εταιρείας στη  Λάρισα. Ολοκληρώθηκε. 
 
52-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, μελέτες εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη του κέντρου διανομής της εταιρείας στη Θεσ/νίκη. Ολοκληρώθηκε. 
 
53-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, επίβλεψη του κέντρου διανομής κρέατος της εταιρείας στο Περιστέρι. Ολοκληρώθηκε. 
 
54-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σύνταξη του 5ετούς επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας και ένταξή του στο άρθρο 23α του Ν.1892/90. Ολοκληρώθηκε. 
 
55-PIGGY A.B.E.E. (ΘΡΑΚΗ Α.Ε.): Σχεδίαση, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη της επέκτασης μονάδας παραγωγής και βιομηχανίας κρέατος – αλλαντοποιείο της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής. Ολοκληρώθηκε. 
 
56-ΘΡΑΚΗ Α.Ε. (MAROX): Σχεδίαση, έκδοση αδειών, επίβλεψη της επέκτασης τυποποιητηρίου – αλλαντοποιείου της εταιρείας  στη  Γραβιά. Ολοκληρώθηκε. 
 
57-Δ. ΑσγουδΑκη Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη εκσυγχρονισμού, επίβλεψη του κέντρου διανομής – τυποποίησης κρέατος της εταιρείας στα Χανιά. Ολοκληρώθηκε. 
 
58-Δ. ΑσγουδΑκη Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη της επέκτασης  εκσυγχρονισμού του σφαγείου της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Δ.Αττικής. Ολοκληρώθηκε. 
 
59-ΑφοΙ ΔουγΕνη Α.Ε.: Σχεδίαση, σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης  σφαγείου τριών γραμμών της εταιρείας στο Ν. Φθιώτιδας. Ολοκληρώθηκε. 
 
60-Αφοί ΤαχμαζΙδη Α.Ε.: Σχεδίαση, σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, έκδοση αδειών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη σφαγείου τριών γραμμών στο Λαγκαδά Ν.Θεσ/νικης. Ολοκληρώθηκε. 
 
61-ΑφοΙ ΤαχμαζΙδη – ΚΡΕΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση, σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, εκσυγχρονισμού σφαγείου – τυποποιητηρίου – ολοκλήρωση μονάδας θερμικής αδρανοποίησης στο Λαγκαδά Ν.Θεσ/νικης. Ολοκληρώθηκε. 
 
62-ΒΕΚ ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση  αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, επίβλεψη της μετεγκατάστασης, εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας παραγωγής κρεατοσυσκευασμάτων της εταιρείας στο Ν.Κιλκίς. Ολοκληρώθηκε. 
 
63-ΚΡΕΑΤΑ – ΚΡΙΟΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων και επίβλεψη σφαγείου τριών (3) γραμμών της εταιρείαςΟλοκληρώθηκε. 
 
64-ΕΥΡΩΦΟΥΝΤ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων και επίβλεψη σφαγείου τριών (3) γραμμών. Ολοκληρώθηκε 
 
65-Protomeat LTD: Σχεδίαση, μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη τυποποιητηρίου κρέατος και παρασκευή κρεατοσκευασμάτων της εταιρείας στην Κύπρο.  Ολοκληρώθηκε. 
 
66-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ  Α.Ε.: Σχεδίαση, Τεχνικοοικονομική μελέτη, Τεχνικοί  Σύμβουλοι της εταιρείας για το υποκατάστημα Θεσ/νίκης. Ολοκληρώθηκε. 
 
67-ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη  συστήματος  επεξεργασίας λυμάτων και επίβλεψη τυποποιητηρίου κρέατος της εταιρείας στην Ξάνθη.  Ολοκληρώθηκε. 
 
68-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΙΟΓΚΑΣ: Τεχνικοοικονομική μελέτη μηχανολογικού εκσυγχρονισμού  πτηνοσφαγείου  στην  Άρτα.  Ολοκληρώθηκε. 
 
69-ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη  εκσυγχρονισμού  πτηνοσφαγείου  στην Ξάνθη. Ολοκληρώθηκε. 
 
70-ΔΗΜ. & ΚΩΝ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη  ολοκλήρωσης  εκσυγχρονισμού  πτηνοσφαγείου. Ολοκληρώθηκε. 
 
71-ΑΠ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.: Σχεδίαση, Τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών μονάδας επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων  στον Ν.Αιτωλ/νιας. Ολοκληρώθηκε. 
 
72-ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, μονάδας  τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων στη Βέροια.  Ολοκληρώθηκε. 
 
73-FRIGO FOOD A.E.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) (ψυχόμενες αποθήκες) στο Ν. Αττικής. Ολοκληρώθηκε. 
 
74-ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ FARM Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, μονάδας θερμικής αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής στο  Ν. Ηλείας. Ολοκληρώθηκε.
 
75-ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής, προδιαγραφές μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού σφαγείου και εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας κρέατος στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Ολοκληρώθηκε. 
 
76-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟΣ:  Σχεδίαση,  τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής, προδιαγραφές, επίβλεψη ίδρυσης μονάδας τυποποίησης κρέατος στο Ν. Ηλείας. Ολοκληρώθηκε. 
 
77-ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ – ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.:  Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική  μελέτη, έκδοση αδειών, προδιαγραφές, επίβλεψη μονάδας θερμικής αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής – εκσυγχρονισμός σφαγείου και επεξεργασίας κρέατος στον Ασπρόπυργο Ν. Αττικής. Ολοκληρώθηκε. 
 
78-ΦΑΡΜΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, μονάδας αδρανοποίησηςκαι εκσυγχρονισμού σφαγείου στο Ν.Μεσσηνίας.Ολοκληρώθηκε.
 
79-ΣΦΑΓΕΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη εκσυγχρονισμού των Δημοτικών σφαγείων Ναυπάκτου.Ολοκληρώθηκε.
 
80-CS CASALO S.A.: Σχεδίαση γραμμών παραγωγής, τεχνική περιγραφή με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και διαγράμματα ροής για μονάδα σφαγείου της εταιρείας στη Ρουμανία. Ολοκληρώθηκε.
 
81-ΔΑΓΡΕ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση γραμμών παραγωγής, σύνταξη μελέτης εκσυγχρονισμού αλλαντοποιείου της εταιρείας στην Τρίπολη.
 
82-MR MON A.E.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής, προδιαγραφές μονάδας θερμικής αδρανοποίησης – εγκατάσταση βιομηχανικού σφαγείου και εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίου στο Ν. Χίου. Ολοκληρώθηκε.
 
83-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, Τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, οωσκοπικού κέντρου στο Σχηματάρι. Ολοκληρώθηκε.
 
84-ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.: Σχεδίαση,  τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής, προδιαγραφές μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού  πτηνοσφαγείου, τυποποιητηρίου κοτόπουλου στο  Ν.Μεσσηνίας. Υπό κατασκευή.
 
85-Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής, προδιαγραφές, επίβλεψη, εγκατάστασης μονάδας  θερμικής αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγείου – εκσυγχρονισμός σφαγείου και επεξεργασίας κρέατος στο Ν. Πέλλας. Ολοκληρώθηκε.
 
86-ΖΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.: Σχεδίαση,  τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών για την ίδρυση μονάδας τυποποίησης λαχανικών,  μονάδας τυποποίησης κρέατος -  μονάδας τυποποίησης ψαριών της εταιρείας στη Φιλιππιάδα. Ολοκληρώθηκε.
 
87-Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. - Ο.Κ.Α.Α.: Σχεδίαση του έργου «Ριζικός εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων της κεντρικής αγοράς Αθηνών». Σύνταξη και επίβλεψη επενδυτικού σχεδίου το οποίο αφορά κατασκευή της νέας κρεαταγοράς, μόνωση στεγών οπωροκηπευτικών  καταστημάτων, διαμόρφωση υπογείων χώρων. Ολοκληρώθηκε.
 
88-ΖΑΒΕΡΔΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.: Σχεδίαση,  τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση προαπαιτούμενων αδειών για τη μετεγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων της εταιρείας στην Πάτρα. Ολοκληρώθηκε.
 
89-ΜΕΚ ΠΑΤΡΙΝΟΣ Ε.Π.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, προδιαγραφές, επίβλεψη μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας κρέατος στο  Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Ολοκληρώθηκε.
 
90-ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.: Ίδρυση σύγχρονου σφαγείου χοιρινών – βοδινών – αιγοπροβάτων. Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη κατασκευής της ολοκληρωμένης μονάδας  της εταιρείας στο Ασπρόχωμα Αρκαδικού  Ν. Αργολίδας. Ολοκληρώθηκε.
 
91-ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΕΠΕ: Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας – τυποποίησης κρέατος. Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη του έργου στη Μεταμόρφωση Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
92-ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Εκσυγχρονισμός κρεοπωλείου και ίδρυση εργαστηρίου επεξεργασίας κρέατος. Σχεδίαση, επίβλεψη του έργου στη Νέα Πεντέλη Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
93-ΖΩΟΦΟΡΟΣ Α.Ε.: Ίδρυση σφαγείου – τεμαχιστηρίου – τυποποιητηρίου, μονάδα παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, μονάδα θερμικής αδρανοποίησης στερεών – compost και μονάδα εκμετάλλευσης – επεξεργασίας παραπροϊόντων σφαγής, στη Λάρισα. Σχεδίαση, μελέτη  και επίβλεψη της κατασκευής της μονάδας .Υπό έγκριση.
 
94-ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.: Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Σχεδίαση, οικονομοτεχνική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη της μονάδας. Υπό έγκριση.
 
95-ΒΕΖΖΩ Α.Β.Ε.Ε.:  Σχεδίαση μονάδας τυποποίησης κρέατος της εταιρείας στη Πρέβεζα. Υπό κατασκευή.
 
96-ΒΕΖΖΩ Α.Β.Ε.Ε.: Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για τον εκσυγχρονισμό του σφαγείου – τυποποιητηρίου κρέατος της εταιρείας  στη Πρέβεζα. Υπό κατασκευή.
 
97-ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.: Σχεδίαση, σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτη,  και επίβλεψη ίδρυσης τυποποιητηρίου – συσκευαστηρίου κρέατος στη Λεύκα Πατρών. Ολοκληρώθηκε.
 
98-ΠΑΤΡΩΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη εκσυγχρονισμού  μονάδας παραγωγής και μεταποίησης κρεατοσκευασμάτων στην Ξάνθη. Ολοκληρώθηκε.
 
99-ΔΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αρχική σχεδίαση μονάδας σφαγείου, σύνταξη προαπαιτούμενων μελετών και λήψη προκαταρκτικών αδειών  για την ίδρυση σφαγείου στο νομό Θεσ/κης Ολοκληρώθηκε.
 
100-ΑΜΝΟΣ Ε.Π.Ε.: Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός υπάρχοντος σφαγείου και τυποποιητηρίου. Αρχική σχεδίαση, σύνταξη προκαταρκτικών μελετών και λήψη προαδειών. Υπό σύνταξη.
 
101-SOVIMO Α.Ε.: Μηχανολογικός εξοπλισμός μονάδας παστερίωσης. Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη του έργου της εταιρείας στο Σχηματάρι. Ολοκληρώθηκε.
 
102-ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.: Οριστική μελέτη διαμόρφωσης χώρων σε υπάρχον τυποποιητήριο κρέατος για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων της εταιρείας στα Οινόφυτα. Ολοκληρώθηκε.
 
103-ΜΕΓΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.: Αρχική σχεδίαση και σύνταξη προκαταρκτικών μελετών για τον εκσυγρονισμό μονάδας τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων της εταιρείας στο Περιστέρι. Ολοκληρώθηκε.
 
104-ΣΤΑΙΚΟΣ Α.Ε.: Επέκταση βιολογικού καθαρισμού και προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού μονάδας Rendering.  Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη κατασκευής της μονάδας.  Εγκρίθηκε.
 
105-ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ Ι. ΤΡΟΦΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση, οικονομοτεχνική μελέτη, έκδοση αδειών, επίβλεψη εκσυγχρονισμού υπάρχοντος σφαγείου και ίδρυσης μονάδας τυποποιητηρίου κρέατος της εταιρείας στους Μολάους Λακωνίας. Υπό κατασκευή.
 
106-ALFA FARM LTD.: Ίδρυση μονάδας σφαγής ζώων.
 
107-ΦΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Μονάδα επεξεργασίας κρέατος & παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.
 
108-COMECO A.E.: Κέρκυρα.Υπό κατασκευή.
 
109-ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ : (N.YORKH)
 
110-Δ.ΜΠΟΥΤΖΟΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Εκσυγχρονισμός - επέκταση μονάδας τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος & παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.
 
111-ΝΕΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ :
 
112-ΡΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος & παρασκευής κρεατοσκευασμάτων.