1-Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας επεξεργασίας – ταυποποίησης κατεψυγμένων  προϊόντων (ιχθείς) – ψυγείο – ποτοποιείο της εταιρείας στην Ελίκη Αιγίου. Ολοκληρώθηκε.
 
2-ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε.: Σχεδίαση – Τεχνικοί Σύμβουλοι, στην εκτέλεση της επένδυσης, κατασκευής μονάδας επεξεργασίας αλιευμάτων στο Κορωπί Ν.Αν.Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
3-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε.: Μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευμάτων στη Μαγούλα Αττικής. Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη του έργου. Ολοκληρώθηκε
 
4-ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Β.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, τεχνικοοικονομική μελέτη μονάδας επεξεργασίας – συσκευασίας νωπών ευρύαλων ψαριών στο Ν. Κορινθίας. Ολοκληρώθηκε.
 
5-Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Α.Ε.: Σχεδίαση – τεχνοοικονομική μελέτη για Καν.2792/99 της μονάδας επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων   αλιευμάτων στην Ελίκη Αιγίου. Ολοκληρώθηκε.
 
6-SEA WORLD A.E.B.E.: Σχεδίαση, τεχνοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μονάδας μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων στα Τρίκαλα. Ολοκληρώθηκε.
 
7-ΦΑΡΟΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών εκσυγχρονισμού και επέκτασης παραγωγικής δυναμικότητας μονάδας μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων στην Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου. Ολοκληρώθηκε.
 
8-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΛΚΗΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μονάδας μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων νωπών ψαριών. Ολοκληρώθηκε.
 
9-MEDITARIAN A.E.: Σχεδίαση – τεχνοοικονομική μελέτη επέκταση – εκσυγχρονισμού της μονάδας επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων   αλιευμάτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
10-ΠΛΩΤΟ Ε.Π.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, οριστική μελέτη της μονάδας συσκευασίας, νωπών αλιευμάτων στο Πόρο. Ολοκληρώθηκε.
 
11-Σ. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφή, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη  συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη μονάδας αλιευμάτων της εταιρείας στη Λαμία. Ολοκληρώθηκε.
 
12-ΦΑΡΟΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, τεχνικοοικονομική μελέτη,  μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, επίβλεψη της μονάδας κατεψυγμένων αλιευμάτων της εταιρείας στην Ιεράπετρα Κρήτης. Ολοκληρώθηκε.
 
13-Σ. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης αλιευμάτων με αύξηση δυναμικότητας κατά 1.000ton/έτος της εταιρείας στη Λαμία. Ολοκληρώθηκε.
 
14-ΑΙΓΑΙΟ Ε.Π.Ε.: Σχεδίαση – τεχνικοοικονομική μελέτης, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, μετεγκατάστασης, εκσυγχρονισμού της Βιομηχανίας Αλιπάστων  στα Μουδανιά Ν.Χαλκιδικής. Εγκρίθηκε η ένταξη του.
 
15-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΗΣ Ε.Π.Ε.: Σχεδίαση μελέτη εφαρμογής του συσκευαστηρίου νωπών αλιευμάτων στη Σύμη. Ολοκληρώθηκε.
 
16-ΑΔΑΜΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση – τεχνοοικονομική μελέτη επέκταση – εκσυγχρονισμού της μονάδας επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων   αλιευμάτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
17-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ΣΟΛΟΜΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ Α.Ε. – AURORA  SALMON:  Τεχνοοικονομική  μελέτη  της μονάδας επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Ολοκληρώθηκε.
 
18-Γ. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Τελική σχεδίαση, επίβλεψη, προδιαγραφές εξοπλισμού και εργασιών της μονάδας συσκευασίας και επεξεργασίας αλιευμάτων στην Καβάλα. Ολοκληρώθηκε.
 
19-DAKOSTA Ε.Π.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, μελέτες πολεοδομίας, μελέτες εφαρμογής – προδιαγραφές, επίβλεψη της κατασκευής της μονάδας νωπών αλιευμάτων στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε.
 
20-Θ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής,  επίβλεψη κατασκευής του εγκεκριμένου έργου "Επέκταση – εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων" της εταιρείας, στο Ν. Θεσ/νίκης. Ολοκληρώθηκε.
 
21-D & A THEOMEAT A.E.: Αρχική σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη μονάδας επεξεργασίας αλιευμάτων, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Υπό κατασκευή. Τεχνικοί σύμβουλοι στην υλοποίηση της επένδυσης. Ολοκληρώθηκε.
 
22-ΑΔΑΜΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Μελέτη εκσυγχρονισμού – επέκτασης, τεχνικο-οικονομική μελέτη, έκδοση αδειών λειτουργίας, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, επίβλεψη της μονάδας Αλιπάστων, της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Δ. Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
23-Ν. ΚΑΛΕΛΗΣ: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, τεχνικοοικονομική μελέτη εκσυγχρονισμού της μονάδας επεξεργασίας – συσκευασίας αλιευμάτων της εταιρείας στη Ν. Πέραμο Δ. Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
24-ΓΟΡΓΟΝΑ Ε.Π.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, μελέτες εφαρμογής – προδιαγραφές και αξιολόγηση εξοπλισμού μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αλιευμάτων της εταιρείας, στον Πύργο Ηλείας. Ολοκληρώθηκε.
 
25-Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση – τεχνικοοικονομική μελέτη – έκδοση αδειών μονάδας συσκευασίας – μεταποίησης αλιευμάτων της εταιρείας στη Ρόδο. Ολοκληρώθηκε.
 
26-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΟΛΟΜΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ Α.Ε. – AURORA  SALMON: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη του συσκευαστηρίου  ψαριών της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Ολοκληρώθηκε.
 
27-ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών λειτουργίας, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας επεξεργασίας αλιευμάτων της εταιρείας στη  Ν.Μηχανιώνα  Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε.
 
28-Γ. ΚΑΛΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση  προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη της μονάδας επεξεργασίας – τυποποίησης αλιευμάτων της εταιρείας στη Λευκάδα. Ολοκληρώθηκε.
 
29-Χ. Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη, ίδρυσης ψυκτικών θαλάμων της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Ολοκληρώθηκε.
 
30-FISH PACK Α.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, ίδρυσης συσκευαστηρίου νωπών αλιευμάτων. Ολοκληρώθηκε.
 
31-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών ίδρυσης δύο συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων. Ολοκληρώθηκε.
 
32-ΑΦΟΙ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ  Α.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, μονάδας ψυκτικών θαλάμων και επεξεργασίας αλιευμάτων στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκε.
 
33-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤ/ΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Σχεδίαση, περιγραφή, πρότυπου κέντρου διανομής κατ/νων προϊόντων στο Ν. Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
34-ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, τεχνικοί σύμβουλοι, μονάδας τυποποίησης νωπών αλιευμάτων στην Εύβοια. Ολοκληρώθηκε.
 
35-ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε.: Σχεδίαση, έκδοση αδειών, μελέτες εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη, ίδρυση μονάδας αλιευμάτων στο Ν.Θεσ/νίκης. Ολοκληρώθηκε.
 
36-ΚΟΚΚΑΛΗΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, έκδοση αδειών, μελέτες εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, μελέτη  συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, επίβλεψη, ίδρυση μονάδας αλιευμάτων στη ΒΙ.ΠΕ Ν.Ηρακλείου. Ολοκληρώθηκε.
 
37-ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Σχεδίαση – τεχνοοικονομική μελέτη της  μονάδας επεξεργασίας αλιευμάτων στην Ηγουμενίτσα. Ολοκληρώθηκε.
 
38-ΕΛΒΙΑΛ  Α.Ε.: Σχεδίαση – τεχνοοικονομική μελέτη της μονάδας  επεξεργασίας αλιευμάτων στο Ασμήνιο Ιστιαίας Ευβοίας. Ολοκληρώθηκε.
 
39-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε.: Εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευμάτων στη θέση Ατσιπόπουλο Ν. Ρεθύμνου. Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη κατασκευής της μονάδας. Ολοκληρώθηκε.
 
40-ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΕΜ. & ΣΙΑ Α.Ε.: Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός υπάρχουσας μονάδας επεξεργασίας αλιευμάτων στην Κάλυμνο. Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη της μονάδας. Ολοκληρώθηκε.